yarimada.org yarimada.org yarimada.org
yarimada.org yarimada.org yarimada.org
2 Haziran 2020 Salı
SON HABERLER
YENİ YILDA BAŞKA BİR KENT MÜMKÜN…

YENİ YILDA BAŞKA BİR KENT MÜMKÜN…

Günümüzün yeşili az kentler; Gökdelenler, göçler, fazla nüfus artışı, ulaşım ve birçok sebeple insanların nefes almada zorlandığı, rahat hareket edemediği ya da zorluklar yaşadığı yerler olarak görüyor. Fırsat bulabildiklerinde de çareyi, cennet doğaya kaçmada buluyorlar. Bu doğal yaşama kaçış gün geçtikçe artıyor. Artık, toplum sağlıklı ve mutlu yaşamanın bilincinde.  Hızır gibi yetişen modern teknoloji insana aradığını sunmakta çok hızlı hizmet taşıyor. İsteyen istediğine kısa sürede ulaşabiliyor. Yeni ileri teknolojilere ulaşma çoğalırken , doğanın da kayıpların çoğaldığının ne kadar farkındayız.? Denir ki, “Projeler; bir dizi hayal sonucunda oluşurlar… Mümkündür. Acaba 2020 Yılında “Geleceğin Kentleri” nasıl olacak? Desek! Aralık ayının son haftası olmasına rağmen hava çok güzel. Denizi, adaları,  yelkenlileri, balıkçıları seyrederken; bu cennet ortam Urla’da neden daha da güzel olmasın… Niye varız! 2020 yılına girerken insanlar toplumsal ve çevresel konularla çok ilgililer. Birçok kişi haftanın belli günlerini STK’lara ayırarak gönüllü hizmet veriyor. Yaşadığı yerdeki Tarih, Kültür, Sanat, Eğitim, Çevre, Sağlık, Aile vb. konularda hayata artı değerler kazandırmak için gönüllü oluyor. Belediyelerin aslen üstlendiği işlerde toplumsal katkı sağlıyorlar ve destekleniyorlar. Ne güzel… İnsan olarak yerküre kaynaklarının % 60’ını kullanıp, dünyanın kendini yenileme kapasitesini azalttığımız bu günlerde birilerinin doğa için savcılık yapması veya doğa adına insana karşı davacı olması avukatlık yapması gerekiyor. Bu açıdan STK’lar artık çok etkin. Yerel yönetim ilgilileri her konuda destek veriyor. Ünlüler çevre için buluştular. ” Toprağa saygı yürüyüşü ” yapıldı. Ayrıca ünlüler STK’lara maddi ve manevi gönüllü destek veriyorlar. Gösteri, konser, yayın, reklam, yürüyüş, mesaj iletim vb.. “Bilgi toplumu” olma yolunda önemli adımlar atılıyor. Hayatı kolay kılan yaşamsal bilgiler paylaşılarak dünyanın her yerine ulaştırılıyor. İnsanlar hem kendi hem de dünyanın geleceği için samimi bir gayret gösteriyorlar. Kısa dönemli çıkar uğruna uzun vadeli trajedik sorun yaşamamak için doğal kaynaklar sürdürülebilir şekilde kullanılıyor. Ülke artık doğa dostu insanların seçtiği bilinçli, doğa dostu ve adil politikacılar tarafından koruyucu önlemler alarak yönetiliyor. Hükümetler çevresel konularda akademik kaynaklar ve STK’larla ortak çalışmalarını arttırdılar. Öncelik olan para değil doğada. Kırsal alandaki kalkınmanın sonucu olarak; Herkes doyduğu yerde değil, doğduğu yerde çalışma imkanına sahip. Şehirden kırsala, kırsaldan şehre göç dengelendi. Gecekondulaşma, plansız kentleşme, Yol, su, elektrik, enerji, altyapı, düzenli dakik ulaşım, çevre kirliliği gibi sorunlar için kalıcı çözümler bulunuyor.

Kent konseylerinde halkın çözümler geliştirilmesi çok yararlı oluyor. Kentin topografyasına uygun Turistik Kent Yollar Haritası işlevselliği kolaylıklar getiriyor. Tarih-Arkeoloji, Bağ-Şarap, zeytinlik- Zeytinyağı. Spor-Bisiklet, Sahil, Orman-Yürüyüşler, Yerel Sofra-Gastronomi, Festival-Özel Günler, Yerel Çiftlikler, Kültür Atölyeleri -Gezi iştirak kolaylıkları rehberleri çok tutuldu. Halka sağlık huzur, ekonomiye kazanç sağladı. Kentlerde artık yeni yerlerde çok katlı yapılaşmaya izin verilmiyor. Nüfus artışı dengede olduğundan buna gerek de yok zaten. “Kentsel dönüşüm projeleri” ile geçmişte işgal edilmiş birçok orman alanı ve su havzaları kurtuldu. Barajlar öncelikle çevreleri ağaçlandırılarak inşa ediliyor.Toprak erozyonunu önlemek için teraslama yapılıyor.

Burada yaşayan insanlar sağlıklı sürdürülebilir binalara yerleşiyor. Bu sayede şehirlerin su havzaları da kurtuldu. Artık su havzalarının yakınlarında kimse bina yapmıyor. Şehir suları daha temiz ve güvenli. Birçok yerde binaların bodrumlarında ve bahçelerinde yağmur suyu depoları görmek mümkün. Bu sular evlerde ve bahçe sulamasında kullanılıyor. Belirli aralıklarda kurulan yağmur suyu toplama yerinde biriken sular ise park ve bahçeleri sulamada kullanılıyor. Yapılan modern ve ekolojik yeşil binalar sayesinde, enerji çok daha verimli kullanılabiliyor. Zaten artık her bina kendi elektriğini kendisi üretebilecek durumda.

Yenilenebilir enerjinin önemi arttı ve kullanımı yaygınlaştı. Binaların çatılarındaki kiremitlerin yerini güneş enerjisi panelleri aldı. Belediyeden imar izni almak için bu sistemleri kurmak şart artık. Güneş enerjisi kullanımı hayatın her alanında yaygınlaştı. Sokak aydınlatmaları ve trafik sinyalizasyonları artık Tamamen güneş enerjisi ile yapılıyor. Yenilenebilir (tükenmez)Rüzgar enerjisi için uygun yerlerde yerel yönetimler yatırımlarını arttırıyor. Her kent- köy kendi enerjisini üretiyor. Hatta bazı binalarda bile rüzgar pervaneleri var .Enerjide olduğu gibi su kullanımı konusunda da kent insan bilinçli. Zaten binalarda buna uygun yapılmış durumda. Barajlar neredeyse dolu ama yine de herkes su tasarrufu alışkanlığını sürdürüyor. Jeotermal kaynakkklar yoluyla elde edilen ısı ve elektrik üretimi sırasında yeraltından çıkan su veya sıcak buhar, kükürt, baron, radon-222 ve yüksek yoğunlukta arsenik içerebilir. İş ve işçi sağlığı açısından uzun süreli sunuk kalınmaları halinde sağlık zararları olabilir. Bunun dışında yer altından çıkarılan su ve buhar geri enjekte edildiği için hava ve su kirliliği kirletici etkileri fosil ve hidroelektrik kaynaklara göre en azdır (WHO;1986:20-3, Gürsoy, U.;1999:189-204).

Eskiden 1 m2 olan kişi başına yeşil alan miktarı sürekli artıyor. Bir çok yere park ve gezinti yerleri yapıldı. Kent çevresindeki boş alanlara dikilen fidanlar da artık iyice büyüdüler. Her taraf yeşil görünüyor. Çağdaş Mutlu kent insanları yeşilin mutlak korunmasından yana. Eğitim alanları, Okul bahçeleri, oto yolları, kent caddeleri sokakları sürekli ve iklime uygun ağaçlandırılıyor. Kuruyan göllerimiz yağmurlarla şenlendi. Pembe beyaz baharlar pıtır ptır açtı. Sert rüzgarlara, dal koparmalara maruz kalmıyorlar. Meyveler bol bu sene. Dolu da zarar vermemişti ürünlere çiftçimize bol bereket yine. Üretilen her ürün geri dönüşümlü. “Kullan at” tipi ürün üretimleri artık kesinlikle yasak. İnsanlar evlerinde çöplerini kendileri çöp kutularında ayırıp, belediyenin kentin her tarafına yerleştirdiği geri dönüşüm kutularına atıyorlar. Fabrikalar kentlerin dışında .

Enerjilerini güneş ve rüzgardan kendileri üretiyorlar. Artık “sıfır emisyon” ilkesi onlar için bir toplumsal öncelikli sorumluluk haline geldi. Bacalardan çıkan dumanlar, atık sular ve kimyasal atıklar çok sıkı denetleniyor. Doğanın tahrip olmuş seyri bedelsiz değiştirilemez. Doğayı korumak esasdır ve ucuzdur. Tarım alanl, meralar, orman ve su havzası alanlarında sanayi inşasına izin verilmiyor… Bütün kanalizasyonlar ve fabrikalardan çıkan atık sular arıtılmadan derelere ve denizlere verilmiyor. Hatta arıtılan bu sular organik tarım yapılan alanlarda sulamada ya da tekrar fabrika ve evlerde kullanılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başarıldığı gibi… Hazırlanan senaryolarda, düşük karbonlu araçların ve bu yöndeki politikaların uygulanmasıyla, aynı hareketlilik oranıyla çok daha yüksek bir erişebilirliğe (accessibility) ulaşılabiliyor. Gerek karada gerekse denizde yaygın olarak toplu taşıma araçları kullanılıyor. Artık kentlerde trafik sorunu yaşanmıyor. Dünyada önerilen stratejilerin üç ana başlık altında toplanması mümkün. Kaçınma, dönüştürme ve iyileştirme (avoidance, shift ve improvement) stratejileri.

Bu şekilde daha yeşil bir ulaşım sağlamak mümkün. Kentlerimiz daha az gürültülü ve havası daha temiz. Toplu taşımada kullanılan araçların birçoğu hibrid. Güneş enerjisi kullanıyorlar. Güneş enerjisinin pilleri boşalınca rüzgardan üretilen elektrikle yollarına devam ediyorlar. Vapurların tamamı güneş enerjisi ile çalışıyor. Geceleri ise depoladıkları enerjiyi veya bio yakıtları kullanıyorlar. Güneş enerjisi ile çalışan hibrid otoların sayısı her geçen gün artıyor. Artık petrolle çalışan araba görmek çok zor. Bütün bunlar kentlerin havasının daha temiz olmasını sağladı. Artık yalnızca sosyal ve kültürel açıdan değil çevresel açıdan da yaşanılacak yerler oldu. Bu medeni kentlerde yaşamayı dünya ister. 2020 Yeni Yılda sağlıklı yaşanabilir hayatınızda, tüm hayallerimiz gerçek olsun. Yeni güzel başlangıçlara..

Sevgi ve Saygıyla.

Melek Sevil İRENGÜ 30/12/2019 URLA

Kaynaklar: *Worldwatch Enstitüsü’nün Dünyanın Durumu 2003-2004 2005-2008- TEMA VAKFI -İş Bankası Kültür Yayınları Teknolojide Yeşil -TEMA VAKFI YEŞİLİİZ Dergi KASIM-ARALIK 2007 Sayı: 6- Sayı:4 – Sayı: 2 – Prof. Dr. F‹L‹Z KARAOSMANO⁄LU İTÜ Kimya Mühendisli¤i Bölümü Kent 2040 ppt— TEMA Vakfı Yayını Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri (Prof. Dr. Necmettin Çepel), TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplarıstanbul Konseyi Çevre Komisyonu Çevre Etiği Çevre Felsefesine Giriş Joseph R. Des Jardins ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ- Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER–Prof. Dr. Fatma İlter TÜRKDOĞAN- Prof. Dr. Fatma Gülen İSKENDER-Prof. Dr. Neşe TÜFEKÇİ- Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ Türk Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yeni Arayışlar: Prof. Dr. Metin Berber KTÜ İİBF İktisat – Ebru Çelepçi

Hakkında Melek Sevil İrengü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*