yarimada.org yarimada.org yarimada.org
yarimada.org yarimada.org yarimada.org
3 Temmuz 2020 Cuma
SON HABERLER

Urla Belediye Başkanlığı duyurusu

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLANDIR

Belediye Meclisimizin 02.03.1999 tarih ve 162 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı’nın, Belediye Meclisimizin 04.10.2013 tarih ve 257  sayılı kararı ile uygun bulunan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.10.2013 tarih ve 05.1311 sayılı kararı ile onanan Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Plan Notları’na “ Kamusal Eğitim Alanları, Kamusal Sağlık Tesisi Alanları, vb. diğer kamusal yapılaşmalarda birden fazla parsel bulunması ve her parselin ayrı ayrı yapılanma şartını sağlaması halinde tevhid yapılmadan parsel bazında uygulama yapılabilir.” Hükmü eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesi önerisi, Belediye Meclisimizin 09.01.2015 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.04.2015 tarih ve 301.05.446 sayılı kararı ile söz konusu plan notuna “ İmar Kanunu’nun 18. Maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde veya uygulaması tamamlanmış alanlarda, meri imar planındaki Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum Alanı gibi kullanımlar ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-2 tablosunda yer alan kamu tarafından hizmet sağlanan sosyal ve teknik altyapı alanlarında birden fazla parsel bulunması ve her parselin ayrı ayrı yörenin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları ile parsellerin bahçe mesafeleri de dikkate alınarak müstakil inşaata elverişli yapılanma şartlarını sağlaması halinde, yatırımı gerçekleştirecek, ilgili Bakanlığın ve/veya kurumun yatırım programında olması ve/ veya ilgili yatırımcı kurumun da uygun görüşünün alınması şartıyla tevhid yapılmadan parsel bazında uygulama yapılabilir.” İbaresi eklenerek değişiklikleonanmıştır.

Söz konusu plan değişikliği, 28.05.2015 – 26.06.2015 tarihleri arasında 1 ay süreyle  Belediyemizce ilan edilecektir. Planı detayıyla incelemek isteyenlerin Plan ve Proje Müdürlüğü’ne  müracaat etmesi gerekmektedir.

İlgililere İlanen duyurulur.

Özlem ARDIÇ                Yeşim GÜL KARABÖRKLÜ

Şeh. ve Böl. Plancısı            Plan ve Proje Müd. V.

 

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLANDIR

 İzmir Kadastro Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 557 sayılı yazısı ile İlçemiz Zeytineli Mahallesi hudutları  içerisinde bulunan taşınmaz malların 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesinin ikinci fıkrasının  (a)  bendi hükümlerine göre yapılan tahdit ve tespitleri yapılmış olduğu, bilgilendirme ilan cetvelinin ve pafta ozalit kopyalarının incelenerek, cetvelde yazılı taşınmazlar üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunanlar ile sınır tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin ilan müddeti olan 20.05.2015 – 19.06.2015 tarihleri arasında Urla Kadastro Mahkemesi’nde dava açmaları gerektiği belirtilmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 11. Maddesi uyarınca ilgililere İlanen duyurulur.

Özlem ARDIÇ                     Y. GÜL KARABÖRKLÜ

Şeh. ve Böl. Plancısı              Plan ve Proje Müd. V.

 

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLANDIR

İzmir Kadastro Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 559 sayılı yazısı ile İlçemiz Uzunkuyu Mahallesinde 101 nolu ada ile 160 nolu ada sınırları içerisinde bulunan taşınmaz malların 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesinin ikinci fıkrasının  (a)  bendi hükümlerine göre yapılan tahdit ve tespitleri yapılmış olduğu, bilgilendirme ilan cetvelinin ve pafta ozalit kopyalarının incelenerek, cetvelde yazılı taşınmazlar üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunanlar ile sınır tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin ilan müddeti olan 20.05.2015 – 19.06.2015 tarihleri arasında Urla Kadastro Mahkemesi’nde dava açmaları gerektiği belirtilmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 11. Maddesi uyarınca ilgililere İlanen duyurulur.

Özlem ARDIÇ                         Y. GÜL KARABÖRKLÜ

Şeh. ve Böl. Plancısı                   Plan ve Proje Müd. V.

 

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLANDIR

    İzmir Kadastro Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 560 sayılı yazısı ile İlçemiz Kadıovacık Mahallesinde 158 nolu ada ile 273 nolu ada sınırları içerisinde bulunan taşınmaz malların 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesinin ikinci fıkrasının  (a)  bendi hükümlerine göre yapılan tahdit ve tespitleri yapılmış olduğu, bilgilendirme ilan cetvelinin ve pafta ozalit kopyalarının incelenerek, cetvelde yazılı taşınmazlar üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunanlar ile sınır tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin ilan müddeti olan 20.05.2015 – 19.06.2015 tarihleri arasında Urla Kadastro Mahkemesi’nde dava açmaları gerektiği belirtilmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 11. Maddesi uyarınca ilgililere İlanen duyurulur.

Özlem ARDIÇ                         Y. GÜL KARABÖRKLÜ

Şeh. ve Böl. Plancısı                Plan ve Proje Müd. V.

 

 URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLANDIR

İzmir Kadastro Müdürlüğü’nün 20.05.215 tarih ve 558 sayılı yazısı ile İlçemiz Demircili Mahallesi hudutları  içerisinde bulunan taşınmaz malların 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesinin ikinci fıkrasının  (a)  bendi hükümlerine göre yapılan tahdit ve tespitleri yapılmış olduğu, cetvelde yazılı taşınmazlar üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunanlar ile sınır tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin ilan müddeti olan 20.05.2015 – 19.06.2015 tarihleri arasında Urla Kadastro Mahkemesi’nde dava açmaları gerektiği belirtilmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 11. Maddesi uyarınca İlgililere İlanen duyurulur.

Özlem ARDIÇ                       Y. GÜL KARABÖRKLÜ

Şeh. ve Böl. Plancısı                Plan ve Proje Müd. V.

 

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLANDIR

Belediye Meclisimizin 20.04.1998 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı Plan Notları’na “ Kamusal Eğitim Alanları, Kamusal Sağlık Tesisi Alanları, vb. diğer kamusal yapılaşmalarda birden fazla parsel bulunması ve her parselin ayrı ayrı yapılanma şartını sağlaması halinde tevhid yapılmadan parsel bazında uygulama yapılabilir.” Hükmü eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Plan Notu İlavesi önerisi, Belediye Meclisimizin 09.01.2015 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.04.2015 tarih ve 301.05.444 sayılı kararı ile söz konusu plan notuna “ İmar Kanunu’nun 18. Maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde veya uygulaması tamamlanmış alanlarda, meri imar planındaki Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum Alanı gibi kullanımlar ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-2 tablosunda yer alan kamu tarafından hizmet sağlanan sosyal ve teknik altyapı alanlarında birden fazla parsel bulunması ve her parselin ayrı ayrı yörenin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları ile parsellerin bahçe mesafeleri de dikkate alınarak müstakil inşaata elverişli yapılanma şartlarını sağlaması halinde, yatırımı gerçekleştirecek, ilgili Bakanlığın ve/veya kurumun yatırım programında olması ve/ veya ilgili yatırımcı kurumun da uygun görüşünün alınması şartıyla tevhid yapılmadan parsel bazında uygulama yapılabilir.” İbaresi eklenerek değişiklikle onanmıştır.

Söz konusu plan değişikliği, 14.05.2015 –15.06.2015 tarihleri arasında 1 ay süreyle  Belediyemizce ilan edilecektir. Planı detayıyla incelemek isteyenlerin Plan ve Proje Müdürlüğü’ne  müracaat etmesi gerekmektedir.

İlgililere İlanen duyurulur.

Özlem ARDIÇ                     Yeşim GÜL KARABÖRKLÜ

Şeh. ve Böl. Plancısı                 Plan ve Proje Müd. V.

 

 

 

 

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLANDIR

     Belediye Meclisimizin 05.02.2010 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2010 tarih ve 01.769 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Kıyı Arkası ( 2.Etap) Uygulama İmar Planı’nın, Belediye Meclisimizin 04.10.2013 tarih ve 255 sayılı kararı ile uygun bulunan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.10.2013 tarih ve 05.1313 sayılı kararı ile onanan Zeytinalanı Kıyı Arkası ( 2. Etap ) Uygulama İmar Planı Plan Notları’na “ Kamusal Eğitim Alanları, Kamusal Sağlık Tesisi Alanları, vb. diğer kamusal yapılaşmalarda birden fazla parsel bulunması ve her parselin ayrı ayrı yapılanma şartını sağlaması halinde tevhid yapılmadan parsel bazında uygulama yapılabilir.” Hükmü eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesi önerisi,Belediye Meclisimizin 09.01.2015 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.04.2015 tarih ve 301.05.445 sayılı kararı ile söz konusu plan notuna “ İmar Kanunu’nun 18. Maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde veya uygulaması tamamlanmış alanlarda, meri imar planındaki Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum Alanı gibi kullanımlar ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-2 tablosunda yer alan kamu tarafından hizmet sağlanan sosyal ve teknik altyapı alanlarında birden fazla parsel bulunması ve her parselin ayrı ayrı yörenin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları ile parsellerin bahçe mesafeleri de dikkate alınarak müstakil inşaata elverişli yapılanma şartlarını sağlaması halinde, yatırımı gerçekleştirecek, ilgili Bakanlığın ve/veya kurumun yatırım programında olması ve/ veya ilgili yatırımcı kurumun da uygun görüşünün alınması şartıyla tevhid yapılmadan parsel bazında uygulama yapılabilir.” İbaresi eklenerek değişiklikle onanmıştır.

Söz konusu plan değişikliği, 13.05.2015 –12.06.2015 tarihleri arasında 1 ay süreyle  Belediyemizce ilan edilecektir. Planı detayıyla incelemek isteyenlerin Plan ve Proje Müdürlüğü’ne  müracaat etmesi gerekmektedir.

İlgililere İlanen duyurulur.

 

Özlem ARDIÇ                                      Yeşim GÜL KARABÖRKLÜ

Şeh. ve Böl. Plancısı                                        Plan ve Proje Müd. V.

 

Hakkında Mahmut Tolon

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*