yarimada.org yarimada.org yarimada.org
yarimada.org yarimada.org yarimada.org
3 Haziran 2020 Çarşamba
SON HABERLER
“Küresel Çevre Çöküşüyle İlgili Uyanış Nerede?”

“Küresel Çevre Çöküşüyle İlgili Uyanış Nerede?”

993-2001 yılları arasında ABD’de Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Al Gore; Hitler’in 1933 ten 2.Dünya Savaşının çıktığı 1938’e kadar tüm soy ayırımı ve yahudi toplama kamplarına kadar yaptıkları karşısında ABD- ve dünyanın geri kalan- Liderleri Avrupa’da savaş çıkması ihtimali artmasına rağmen boş boş konuşarak “Hitler’in görüldüğü gibi olmadığını ve Dünya Savaşı çıkmayacağını umduklarını” naklediyor.(1).Hatta Hitler “ari ırktan olmayanlar alt sınıf insanlardır” dediği halde.Bizim gözlemlerimizi , meteorolojik kayıtları ,bilim insanlarının Küresel İklim Değişimine karşın uyarılarını İZÇEP (İzmir Çenevre Gönüllüleri Platformu) aktif gönüllüleriyle öteden beri inceleyerek bir sonuca varmıştık: Ç e v r e s o y k ı r ı m ı. Örneğin “iklim değişimi böyle giderse 2030 yılında GSYİH’lar düşecek ve Dünyada 100 milyon kişi ölecek.”diyen bilimsel çevreler var.
-Gerek ABD yönetimi gerekse diğer ülkeler ikinci Dünya savaşı çıkacağını kabul etmemişler; muhakkak Sovyetlerin yıkılacağını da tahmin etmemişlerdir ama Küresel İklim Değişimi saptamalarını yıllarca reddetmişler .Kyoto’ya dahi ABD başta olmak üzere birçok ülke ve biz daha düne kadar imza atmamışızdır.
-Ekolojiyi bozuyoruz ormanları tüketiyoruz. Bilimsel saptamalar ormanlar için altı bin yararı olduğu şeklindedir. Oksijeni, suyu ,iklimi ,insanları, insanlar dışındaki bütün canlıları ,yaban hayatı destek; odunu,keresteyi,kağıtı üretmeyi ,arazilerini toprak erozyonundan korumayı sağlayan ormanlar ; dünya yeryüzü yüzölçümün % 30’u ;bizde ise % 14.4’ü. Her yıl tüm Dünyada 13.7 milyon hektar (yani Yunanistan büyüklüğünde) orman yok ediliyor.Dünyayı koruyan yağmur ormanlarını kesip palmiyeler dikiliyor.Tarım arazilerinin sınıfına bakmaksızın tahsis ediyoruz kentlere ve inşaatlara.Tarım arazilerindeki toprak erozyonunu önlemek için hele bizde bu hızla gidersek 700 yıla ihtiyacımız var.Sırası gelmişken hatırlatalım: Türkiye yüzölçümü Dünyanın 1/192 sidir ama Dünyadaki erozyonun 1/40’ı Türkiye’de oluyor.Acaba biz boşuna mı söylüyoruz:”Ormanlar ayaklarımız;tarım arazilerimiz midemizdir.”
-Dünya nüfusu bu yıl 7.3 milyar; 2050 yılında ise 10 milyar olacak.Yoksulluk gelişmiş ülkelerde de dahi hat safhada.Bu insanları doyurmanın yolu çevre duyarlı bir ihtimamla içmeye,tarıma,sanayiye lazım olan suları kollamaktan geçiyor.Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için kişi başı yıllık ortalama kullanılabilir su miktarının en az 10.000 metreküp olması gerekir. Türkiye kişi başına yıllık 1.500 metreküp su civarında tüketimiyle su azlığı çeken bir ülke konumundadır.Hele 2030 da TÜİK’e göre 100 milyon olacağız başta su bakımından daha zorda olacağız.Su azaldıkça ,pazarlama sorunu oldukça, yiyecek üretimi zorlanacak ve fiyatları artacak.
-Uluslararası Sermaye Dünya İklim Değişimi konusunda soruna değil destek olmak; hep reddetti.Ama kimi ülkelerdeki halk duyarlı.Hollanda’da 900 kişilik bir grup kendi Hükümetlerini dava etti.İşte gerekçesi: Uluslararası Enerji Ajansı IEA’ya göre Hollanda,AB içinde yenilenebilir enerji kullanımının artırılması konusunda alınan önlemler açısından en kötü ülkelerden biri;mevcut oran %5 civarında,oysa 2020 hedefi %14.ABD’de Oregon merkezli bir gençlik örgütü ,hem federal hükümeti hem eyalet hükümetlerini ,iklim değişikliğine karşı önlem almayarak ülke gençliğine karşı sorumluluklarını yerine getirmedikleri iddiasıyla dava etmiş durumdalar. (2)
-Suyu,toprağı,ormanı tüketiyoruz ekolojiyi bozuyoruz.Dünya nüfusu artırılıyor biz de artıyoruz.İnsanoğlu sera gazı salmasa Dünya İklim Değişimi konusu hiç gündeme gelmese ve bu konuda bilimsel saptama olmasa bile insanoğlu suçlu; Dünyayı tüketiyor.2014 yılında 19 ağustosta -Dünyanın o yıl içinde ürettiği doğal varlıkları yani-Dünyayı tüketti.Oysa o doğal gelişmeyi ancak aralık ayı sonuna kadar kullanmalıydı.Çevre çöküşüyle ilgili uyanış ne zaman olacak?

1-Al Gore “Tükenen Dünya” Syf:225.
2-Baha Kuban.Cumhuriyet 08.05.2015 Bilim Teknik eki Syf:11

Alaettin Hacımüezzin
Başkan
İZÇEP(İzmir Çevre Gönüllüleri Paltformu) adına

Hakkında Yasemin Tutal

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*