yarimada.org yarimada.org yarimada.org
yarimada.org yarimada.org yarimada.org
9 Ağustos 2020 Pazar
SON HABERLER
EĞİTİMDE MÜFREDAT DEĞİŞİKLİKLERİ

EĞİTİMDE MÜFREDAT DEĞİŞİKLİKLERİ

2019 yılında eğitimde müfredat değişikliğine gidiliyor! Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 yıllık planlamasında bürokratik yapısı ve mevzuatı, okul yöneticileri, öğretmenler ve eğitim tüm kademelerinde değişiklik yapılacağı öğrenildi.
M.E.Bakanı Ziya Selçuk:
“Biz acele etmiyoruz. Acele edersek mevcut problemlerimiz artarak devam eder.
Bütün bunları milli birlik ve benlik ülküsü içinde ele almak zorundayız. Evrensel olduğu kadar yerel değerleri, bu toprakların, bu coğrafyanın değerlerini barındırmalı.
Çocuklarımıza bir özgeçmişten söz etmiyor bir öz gelecek yazmaktan söz ediyoruz.
5 milyon öğrencimizin şu sorusunu duyduk: “ Siz bizi neye hazırlıyorsunuz?
Biz de bu sorunun cevabını vermek istiyoruz. Biz bu sorunun cevabını vermezsek neyle karşılaşacağımız son derece kritik.
Öğretmenler de öğrenciler de öğrendiklerini içselleştiremiyordiyor.” Biz en çok bu konunun üzerinde duruyoruz “ dedi.

YENİ MÜFREDAT NASIL OLACAK?

MEB’in planlarına göre, geçen yıl tamamı değiştirilen müfredat yenilemeler yapılacak, tüm sınavların içeriği, soru tipi ve yapısı yeniden düzenlenecek, ilkokullarda not sistemi kaldırılacak, lise son sınıfı üniversiteye uyum yılı olarak dönüştürülecek ve sınavla öğrenci alan lise sayısı azaltılacak.

SINAVSIZ YERLEŞTİRME

Tüm sınavlar; amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek. Akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme ve benzeri zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacak. Bilgi depolamak, formül ezberlemek gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaşım sergilenecek. Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilecek.

OKULDA BAŞARI PUANLARI
Öğrencilerin e-portfolyoları oluşturulacak ve üst öğrenime geçiş ile kariyer gelişimlerinde katılım sağladıkları bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler dikkate alınacak bir yapı kurgulanacak. Sınav sonrası yerleştirme puanının hesaplanmasında öğrencinin okul başarı puanı da dikkate alınacak.

İLKOKULDA NOT YERİNE BECERİ TEMEL ETKİNLİKLER GELİYOR!
İlkokulda çocukların değerlendirilmesi not yerine beceri temelli etkinlikler doğrultusunda yapılandırılacak. Teneffüs süreleri artırılacak. Türkçenin korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacak. İlkokulun Türkçe, matematik ve kültür-sanat-spor ekseninde şekillenmesi için çalışmalar yürütülecek. Öğretim programlarının ülke sathında tek tip olarak uygulanmasından vazgeçilecek. Nitelikli içeriklerin hazırlanması ve hazırlanmış olanlardan en kaliteli olanlarının seçilerek öğrencilere ulaştırılması MEB’in stratejik öncelik alanları arasında yer alacak, doğrultusunda açıklamalar yapıldı.

Hakkında Deniz Şarman

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*