yarimada.org yarimada.org yarimada.org
yarimada.org yarimada.org yarimada.org
13 Kasım 2019 Çarşamba
SON HABERLER
Dünya Medeniyeti  Nereye Gidiyor – Aleaddin Hacımüezzin –

Dünya Medeniyeti Nereye Gidiyor – Aleaddin Hacımüezzin –

DÜNYA MEDENİYETİ NEREYE GİDİYOR?

Oberlin Koleji Paul Sears Çevre Çalışmaları ve Politika Bölümünden Prof.David W. Orr:”Margaret Thatvher:”Toplum diye bir şey yoktur, yalnızca kişisel çıkarlar vardır.” hükmüyle İngiltere’yi yönetmişti.(…) Çokuluslu şirketlerin ve küresel ekonominin yükselişi devletin güç ve yetkileriyle rekabet edecek kaynaklar yarattı(…) Hızla ısınan yeryüzünde bir kısmı nükleer silahlarla donanmış, bir kısmı eski dinlere ve etnik nefrete tutunmuş, bir kısmı ise hala ekonomik ve politik avantajlar peşinde olan 10 milyar insan ,193 ulus-devlet böylece medeniyetin devamını tehdit ediyor.” (1) Nükleer silahların ve nükleer santralllerin mevcudiyeti, Küresel sermayenin menfaati. İklim Değişikliğinin yeryüzüne yıkım ve tehdit işaretleri vermesi konularında çevrecilerin ve İZÇEP(İzmir çevre Gönüllüleri Platformu) katılımcılarının gerçeği bulma çabaları bize ışık tutuyor.
-Nükleer silahların kullanım olasığını tamamen ortadan kaldıracak bir yöntem henüz bulunamadı. Nükleer santrallerin yaygınlaşmasını önleyecek bilinç ve gerekçeli tavırlar şimdilerde Japonya ve Almanya’da görülüyor. Elektrik enerji ihtiyacını kökten çözecek yenilenebilir enerjiler ve elektrik enerji depolama sistemine ulaşılmadıkça bu sorun devam edecek.
-Küresel sermaye ABD’de egemen olmakla birlikte ABD Başkanları yanısıra diğer ülke yönetimlerine de yön vermektedir. İkinci Dünya Savaşından hemen sonra Rusya’nın komşu ülkeleri peyk haline getirmeye başlaması üzerine Küresel Sermayenin menfaati buna “Dur!” demek zorundaydı.S.S.C.B kurulurken yaygınlaşmaması için ABD Marshall planını uyguladı.Marshall Planının uygulanması ABD tarafından ve kendi kaynaklarından sağlandı.İki ayrı rejimi burada irdeleyecek değiliz.Marshall harcamaları ABD’nin GSMH sının %1.58’ymiş. Madem GSMH ,1948 den bugüne 64 misli artarak 17.7 trilyon dolar olmuş.(2) Küresel sermaye ;Marshall bütçesi oranındaki gücünü Dünyanın iklim gidişatını düzeltmek üzere harcayabilmeli; bu sayede sera gazı salınımları azaltılabilir.Oysa dünya sistemi bilime değil piyasaya bağlı.Küresel Sermaye menfaati olan çizgide devletlerin yönetimini etkilemek becerisi göstermekte; ve ABD yönetiminin sömürü ve dış politika konusundaki adımlarını idare etmekte olduğunu biliyoruz. Onların ön koşulları “Medeni” olmak değil. Sadece menfaat.Halbuki Dünya insanoğlunun ortak malı.
-Gandi “Batı medeniyeti hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna “Yok olan şeye ne denecek?” der. Mehmet Akif Ersoy’un “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar”sözünü unutmayalım.
-4.000 yıl öncesi Dünya nüfusunun 10 katı insan bugün açlık seviyesi altında. Biz buna da uygarlık diyoruz “medeniyet” diyoruz.

Alaettin Hacımüezzin
Başkan
İZÇEP(İzmir Çevre Gönüllüleri Paltformu) adına

Hakkında Editör

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Wordpress Tema

Escort Eskişehir

Adana Escort

Adana Eskort

Escort Ankara

Escort

Kayseri escort

Mersin escort

escort Adana

Bodrum escort