yarimada.org yarimada.org yarimada.org
yarimada.org yarimada.org yarimada.org
10 Ağustos 2020 Pazartesi
SON HABERLER

4.9 Milyar Dolar Kimden Çıkacak?

 

“2.5 SAATTE 5 MİLYAR DOLAR – MİLLİYET”

 

“REKOR  FİYAT  –  DÜNYA “

 

“TEKLİF  GÜZEL  KREDİ  MEÇHUL  – REFERANS “

 

“PATRONLAR YARIŞTI HAZİNE KAZANDI – ZAMAN “

 

 

 

“Filler tepişirken çimenler ezilir” deriz. Kırgızlar ise “Atlar tepişir, arada sıpalar ezilir” derler. İşte canlı örneği :

 

 

 

Dün TEDAŞ Boğaziçi EDM ile İzmir GEDİZ EDM toplam 4.9 milyar dolar bedel karşılığı özelleştirildi. Bu Cumhuriyet tarihin 3. büyük özelleştirmesi olmuş.

 

 

 

Sahi, bu para neyin karşılığı ödenecek? Elektrik dağıtım şebekeleri nasıl özelleşiyor?

 

Bu soruların karşılığını basında bulmak mümkün değil.

 

 

 

EMO Başkanı “.. oluşan fiyatın hangi kriterlere bağlı olduğu belirsizdir. Malvarlıkları bilinmemektedir, sağlıklı bir envanter çıkartılmamıştır..” demektedir. (Dünya Gazetesi 10.08.10 – Cengiz GÖLTAŞ- EMO Gn. Bşk.)

 

 

 

İHALE – ÖZELLEŞTİRME – BEDELİ  DİYE ANILAN GERÇEKTE

 

İŞLETME HAKKI DEVİR BEDELİDİR !

 

 

 

Anayasa Mahkemesi’nin 9.12.1994 tarih ve E.1994/43-K.1994/42-2 sayılı Kararı ile, elektrik dağıtım gibi imtiyaz konusu alanlarda mülkiyet devri şeklinde özelleştirme yapmak imkanı ortadan kalkmıştır.

 

 

 

Bu engel aşağıdaki şekilde dolanılarak aşılmıştır. Dağıtım bölgelerinin özelleştirilme- sinde İşletme Hakkı Devri (“İHD”)’ne dayalı Hisse Satış Modeli uygulayacaktır (“İHS modeli”). Bu modele göre yatırımcı, özelleştirilen dağıtım şirketinin bulunduğu bölgedeki elektrik dağıtım lisansına sahip tek şirket olacaktır; ancak, yatırımcının isletme hakkını devraldığı dağıtım tesisleri ve bu tesislerin işletilmesinde varlığı zorunlu unsurların mülkiyeti TEDAŞ uhdesinde kalmaya devam edecektir. Yatırımcı, dağıtım şirketinin hisselerinin sahibi olarak, TEDAŞ ile imzalanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi (“İHD Sözleşmesi”) çerçevesinde dağıtım varlıklarının işletme hakkını elde edecektir.

 

 

 

Özet olarak belli süreliğine işletme imtiyazı devridir. Gerçek bir özelleştirme değildir.

 

 

 

4,9 MİLYAR DOLAR KİMDEN ÇIKACAK ?

 

 

 

Bu sorunun cevabı da çok basit. Özelleştirme İdaresi Başkanlı’ğınca hazırlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi – Tanıtım dokümanında İşletme Hakkı Devir Bedelinin dağıtım sistemi tarifesi içinde yer alacağı belirtilmektedir.

 

 

 

O halde anılan 4,9 milyar dolar ihale bedeli son kullanıcı olan Sanayi, Ticari, Mesken, Tarımsal sulama vb.. abonelerden her kWh başına tahsil edilecektir.

 

 

 

Başka bir deyişle;  Hükümet, Elektrik Dağıtım Şebekesi Özelleştirmesi adı altında, aslında halkın kullanacağı enerjiyi ipotek göstererek, özel sektörden peşin para toplamaktadır. Borcu ana para faizi ile birlikte elektrik kullanan halkımız her 1 kWh başına ödemektedir.  (Tütün rejisi ile ilişkisi incelenmelidir.)

Hakkında Yasemin Tutal