yarimada.org yarimada.org yarimada.org
yarimada.org yarimada.org yarimada.org
24 Ağustos 2019 Cumartesi
SON HABERLER
Kadir Kiymet Bilene,Bilmeyene Kadir Gecesi Mübarek Olsun

Kadir Kiymet Bilene,Bilmeyene Kadir Gecesi Mübarek Olsun

Kadir Kiymet Bilene Kadir Gecesi Mübarek Olsun

Kadir Zamanı, Kadrini Bilme Zamanı, Düşünceyi Davranışa Taşıma Zamanı..
Kadir gecesinin Ramazanın son on gününde saklı olduğu, en kuvvetli ihtimalin son üç gece olduğu,bununda ortalamasının 27. Gece olduğu söylenir..Ama tasavvuf ehli olanlar onu, yılın her gecesinde aramanın daha doğru olduğunu ve aslında saklı olan bu “zamanın” her gece zuhur edecekmiş gibi düşünülmesinin hayırlı bir yöneliş olduğunu düşünürler.. Yani “yekpare zaman” içinde yaşamayı gaye edindikleri için, özgür zaman anlayışlarına sınır koymak istemezler bu konuda .., çünkü öyle mübarek bir “an” dır Kadir onlar için, adeta bir vuslattır, bir idraktır.. Nedenlerini nacizane biraz açalım isterseniz..
Tasavvufa göre ; sonsuzluk dilimleri içinde,zamansız ve mekansız geçitlerde kainat kavramlandırılırken , önce “zaman” şekillendirildi..ve bu zamanın içine bilgiler yayıldı..Evvel , ahir tüm bu bilgiler Kadir Gecesi bir araya getirildi, ve bilgiler bir araya gelince Kadir gecesinde bildirilmeye, hissettirilmeye, indirilmeye başlandı.. Kur’an tüm bilgilerin bir araya getirilmesini sembolize eder ve bu gece zuhur etmiştir.. Zahiri ve Batıni, geçmiş gelecek bilgiler toplamı..Geçmişte olanları anlamlandırma,gelecek keşfedilecek bilgiler için ip ucları ve gereklilikleri..
Şimdi “Kadir” kelimesinin birkaç yönden anlamlandırma ve incelenmesini ele alalım..”Kadr” değer olarakda anlamlandırılır,kadrini bilmek, değerini anlamak olarakda kullanılır. Fiili ise “değerlendirmektir.” Kadir gecesi anlamı içinde, geçirdiğimiz zamanları değerlendirmek, varlığın muhakemesini yapmak olarak düşünülebilir, kısacası “ değerlendirme zamanıdır”.

“Kadr” ayni zamanda ölçü anlamınada gelmektedir. ” Her şey bir ölçü dahilinde yaratılmıştır”(Kamer 49).
Kur’an daki bu ölçü “kadr” dır, Kur’an bir bakıma bu ölçü bu kadr’dır..Ahlaki değerler, bir hayat ve davranış ölçüsüdür. İncelendiğinde düşünce ve davranışlarda mutedil ölçüleri getirdiği ortaya çıkar.
El-Kadr, manalarından biride kurallar ,planlama anlamındadır.. Kurallar ve planlanan zamanlar anlamındada kullanıldığı olmuştur..

Kadr güç anlamınada gelir. Kadir gecesi gücün uygulamaya konulduğu gecedir, düşünce ve kavramların fiiliyata geçtiği gecedir, bilgilerin uygulama ile anlam kazanacağının öğretisidir.
Tasavvufda Kur’an evrenin kainatın sembolüdür ve “İkra” “oku” kelimesi ile başlar..Aslında okunacak olan semboldür,sembolize edilen gerçek ise kainattır. Kainattaki şifreleri araştırmak ve bunlara bakarak gerçekleri okumak, keşfetmek . Evren ipucları ve keşfedilmeyi bekleyen bilgilerle doludur, “ikra” bunları görmemizi, algılamamızı, okumamızı ;gerçekleri okuma olarak işaretler..
Kadir gecesi indirilen kur’an kainat sembulüdür, evrendir.. Makro anlamda kainat , mikro anlamda insana tekabül eder.. Kainatta mevcut her varoluş, mikro anlamda insandada vücut bulmuştur..Yani bir anlamda insan kainatın küçük bir sembolüdür.. Onun içindir ki Kur’anı, kainatı , insanı yani kendimizi hep iç içe okur, hep bir arada çözümlemeye gayret ederiz.

“Derdin sendendir, bilmezsin..
Devanda sendedir neylersin..
Bütün kainat sende dürülmüştürde, görmezsin.. HZ.Ali.

İşte “Kadir” zamanı ; değer bilme, kadrini bilme,gerçek gücü algılayabilme, idrak, ölçüyü doğru tartabilme, düşünceyi geliştirebilme ve gelişebilmiş düşünceyi “davranışa” taşıyabilme zamanıdır.
Mübarek olsun.

Kaynak : internethaber.com

Hakkında Deniz Şarman